Digital annonsering hos de største nettsidene i Norge

Digital annonsering hos de
største nettsidene i Norge

Få bred dekning med digital synlighet hos lokalavisen og de største nasjonale nettsidene i Norge. Annonsene rettes kun mot lesere innenfor ønsket geografisk nedslagsfelt. Dere får muligheten til å nå enda flere lesere og mer spesifikke målgrupper. Alt bestilles igjennom iTromsø Marked.


Når burde vi bruke dette?

• Hvis dere vil treffe en spesifikk målgruppe. Eks. ingeniører, ledere,
  økonomer etc.

• Hvis potensielle søkere befinner seg innenfor et svært avgrenset
  geografisk område. Eks. NTNU, universiteter, sykehus osv.

• Når potensielle søkere befinner seg ulike steder i Norge eller
  verden. 

• Hvis dere vil ha synlighet på spesifikke nettsidekategorier.
  Eks. teknologi, helse, finans etc. 

← Gå tilbake til oversikten over alle tjenester