Stillingsutlysning som annonsørartikkel

Stillingsutlysning som
annonsørartikkel 

Ved å bruke annonsørartikkel vil dere kunne fremheve attraktive sider ved stillingen, bedriften og/eller arbeidsmiljøet på en mer helhetlig og utfyllende måte.

Annonsørartikkelen skrives ved bruk av redaksjonelle virkemidler, og fungerer svært godt til å skape interesse. Se eksempel på hvordan iTromsø Marked selv benyttet seg av dette da vi søkte ny event-ansvarlig til markedsavdelingen.

 

Når burde vi bruke annonsørartikkel?

• Dersom bedriften er mindre kjent enn konkurrenter. 
• Dersom potensielle søkere ikke kjenner til bedriften.
• Dersom det er utfordrende å få nok kvalifiserte søkere.
• Dersom det er vanskelig å få frem spennende aspekter ved stillingen
  i en vanlig stillingstekst.

Hva er inkludert?
Intervju med bedrift, artikkel med 300-500 ord og 3-4 bilder. Bedriften står fritt til å bruke annonsørartikkelen i egne kanaler. 

← Gå tilbake til oversikten over alle tjenester