Rekrutteringen til det nye helsehuset vårt er i full gang.

I september flytter vi inn i det nye Helsehuset.

Tromsø kommune skal nå gjøre noe vi aldri har gjort før. I Helsehuset Tromsø samles våre akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og etterbehandling for psykiatri og rus.

Helsehuset Tromsø skal
- tilby tverrfaglige tjenester både før, etter og i stedet for sykehusbehandling
- være et verktøy for å forebygge og behandle tidligere, og bidra til å sikre helhetlige bruker- og pasientforløp av god kvalitet
- legge til rette for bedre samhandling mellom kommunale tjenester, mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og interkommunalt
- være en tverrfaglig læringsarena for helse- og sosialfaglige studenter/elever fra ulike utdanningsinstitusjoner

Sentrale suksessfaktorer for Helsehuset Tromsø er gjennomføringskraft via kvalitet, kompetanse, tverrfaglighet, struktur og samhandling.

Helsehuset Tromsø åpner i september 2017. Det vil inneholde 69 sengeplasser og ha rundt 140 ansatte.

 

Nå skal vi fylle det nye Helsehuset med arbeidsglede og kompetanse, og har følgende ledige stillinger:

Avdelingsleder lindrende avdeling

Lege ved avdeling for rehabilitering

 

Vernepleier ved avdeling for rusarbeid og psykisk helse

Nattsykepleier/ vernepleier ved avdeling for rusarbeid og psykisk helse

Nattsykepleier ved lindrende avdeling

Nattsykepleier ved forsterket korttidsavdeling

Nattsykepleier ved avdeling for øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

Helsefagarbeider/ hjelpepleier natt ved korttidsavdeling

Sykepleier ved korttidsavdeling

Sykepleier ved forsterket korttidsavdeling

Psykiatrisk sykepleier ved avdeling for rusarbeid og psykisk helse

 

 Tromsø kommune | Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 00 00 | Faks: 77 79 00 01